preskoči na sadržaj

Osnovna škola Šime Budinića Zadar

Školska godina 2020./2021.

Nastavna godina počinje 7. rujna 2020. godine, a završava 18. lipnja 2021. godine.


Prvo polugodište traje od 7. rujna 2020. godine do 23. prosinca 2020. godine.

Drugo polugodište traje od 11. siječnja 2021. godine do 18. lipnja 2021. godine.


Jesenski odmor za učenike počinje 2. studenoga 2020. godine i traje do 3. studenoga 2020. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2020. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. prosinca 2020. godine i traje do 8. siječnja 2021. godine, s tim da nastava počinje 11. siječnja 2021. godine.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. veljače 2021. godine i završava 26. veljače 2021. godine, s tim da nastava počinje 1. ožujka 2021. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 2. travnja 2021. godine i završava 9. travnja 2021. godine, s tim da nastava počinje 12. travnja 2021. godine.


Državni praznici tijekom šk. god. 2020./2021.

1. studenog (nedjelja) – Svi Sveti
18. studenog (srijeda) – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
25. prosinca (petak) – Božić
26. prosinca (subota) – Sveti Stjepan
1. siječanj (petak) – Nova godina
6. siječanj (srijeda) – Sveta tri kralja
4. travanj (nedjelja) – Uskrs
5. travanj (ponedjeljak) – Uskrsni ponedjeljak
1. svibanj (subota) – Praznik rada
30. svibanj (nedjelja) – Dan državnosti
3. lipanj (četvrtak) – Tijelovo


STATUT
Priloženi dokumenti:
STATUT - 16.4.2019..doc


Static HTML
Priloženi dokumenti:
Odluka - donosenje Statuta.docx


Poziv na sjednicu školskog odbora

POziv na sjednicu školskog odbora

Ekskurzija - obavijest
Priloženi dokumenti:
Dokument1.docx


POTVDRDA O REDOVNOM ŠKOLOVANJU.
Priloženi dokumenti:
ATT00004.doc


STATUT ŠKOLE

Odluka

 
 • OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR
 • Put Šimunova 4
 • KLASA:402-02/15-01/49
 • URBROJ:2198/01-25-15-10
 • Zadar, 23. prosinca 2015.

 

Na temelju članka 72. Statuta OŠ Šime Budinića Zadar i članka 14. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti ( KLASA:602-01/15-01/95;URBROJ:2198/01-25-15-5 od 27. veljače 2015.godine) ravnatelj Škole Ivan Čular, prof. dana 24. prosinca 2015. godine donosi

 

ODLUKU O ODABIRU PONUDE

Javni naručitelj: OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, Zadar, OIB:83934515407,matični broj:03141799.

 

Predmet bagatelne nabave za koji se donosi Odluka o odabiru:

Predmet nabave je tjelesne zaštite osoba i imovine u OŠ Šime Budinića Zadar za  2016. godinu,

Cijena odabrane ponude s PDV-om= 69.300,00 kn

 

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o bagatelnoj nabavi:

VIRTUS ZAŠTITA d.o.o,OIB:00131456710, Josipa Strganca 2, 10 000 Zagreb

 

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

 Najpovoljnija ponuda s najnižom cijenom i valjana ponuda.

 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te upisnik dostavlja se ponuditelju na dokaziv način.

Ravnatelj

Ivan Čular,prof.


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR

PUT ŠIMUNOVA 4

Zadar,16. prosinca 2015.

 

 

 

UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA

 Predmet nabave:Bagatelna nabava- usluge zaštita osoba i imovine u OŠ Šime Budinića Zadar za 2016.godinu

Redoslijed zaprimanja

 

Redbroj

 

PONUDITELJ

 

Datum

 

Vrijeme

 

1.

BILIĆ-ERIĆ d.o.o., za privatnu zaštitu, SESVETE

Ljudevita Posavskog 3

16.12.2015.

10,00

2.

MEDITERAN  SECURITY d.o.o, Zadar,Veslačka ulica 12

16.12.2015.

12,15

3.

ADRIATIC SECURITY  d.o.o. , Zadar, Domovinskog rata 3

16.12.2015.

12,15

4.

VIRTUS ZAŠTITA d.o.o., Zagreb, Josipa Strganca 2

17.12.2015.

10,00

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

22.12.2015. godine

 

Ovlašteni predstavnik Naručitelja

Ana Sutlović                                                                                                                        

_______________


 

OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR

 • PUT ŠIMUNOVA 4, ZADAR
 • KLASA:402-01/15-01/49
 • URBROJ: 2198/01-25-15-9
 • Zadar,  22. prosinca 2015.

 

ZAPISNIK O  OTVARANJU,PREGLEDU I OCJENI  PONUDA

Naziv i sjedište naručitelja: OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR, Put Šimunova 4, OIB: 83934515407 

Mjesto  otvaranja ponuda:OŠ ŠIME BUDINIĆA ZADAR, Put Šimunova 4, ured ravnatelja

Predmet nabave: Tjelesna zaštite osoba i imovine u OŠ Šime Budinića Zadar                                      

Vrsta postupka javne nabave: Postupak nabave bagatelne vrijednosti

Evidencijski broj nabave: BN  1/15.

Procijenjena vrijednost nabave u kunama bez PDV-a : 75.000,00 kuna

Datum  donošenja Odluke o početku postupka bagatelne nabave: 10.prosinca 2015. godine

Datum i sat početka postupka otvaranja ponuda: 22. prosinca 2015. godine u 12,00 sati.

Ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika naručitelja:

1. Marko Jermen, elektromehaničar i ložač centralnog grijanja

2 Radmila Lakić,dipl.oecc- računovođa Škole

3. Ana Sutlović,dipl.iur.-  tajnica Škole

Poziv za dostavu ponuda objavljen je 11.prosinca 2015. na web stranici Škole i  isti dan upućen je gospodarskim subjektima:

ADRIATIC SECURITY,Domovinskog rata 3, Zadar

MEDITERAN SECURITY,Veslačka ulica 3, Zadar

BILIĆ-ERIĆ SECURITY,Ljudevita Posavskog 3,10360 Sesvete

Budući je javni poziv za nabavu bagatelne vrijednosti bio na web stranici Škole, preuzeo ga je tender javne nabave i  temeljem navedenog u otvorenom roku stigla je još jedna ponuda:

VIRTUS ZAŠTITA,d.o.o. Zagreb, Josipa Strganca 2, Zagreb

  Do isteka roka za dostavu ponuda pristigle su  četiri ( 4 ) ponude.

Ponude se otvaraju  prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju ponuda koji je u prilogu ovog Zapisnika.

1.Bilić-Erić security, Ljudevita Posavskog 3, 10 360 Sesvete, cijena bez  PDV-a= 77.000,00 kn iznos PDV-a 19.250,00 kn; cijena ponude s PDV-om= 96.250,00 kn

2.Mediteran security Zadar,Veslačka ulica 12, Zadar, cijena bez PDV-a = 60.000,00 kn; PDV= 15.000,00 kn; cijena s PDV-om = 75.000,00 kn

3. Adriatic security Zadar, Domovinskog rata 3, Zadar, cijena bez PDV-a = 59.000,00 kn; PDV =  14.750,00 kn; cijena s PDV-om = 73.750,00 kn

4. Virtus zaštita Zagreb,Josipa Strganca 2, Zagreb, cijena bez PDV-a = 55.440,00 kn;  PDV = 13.860,00 kn; cijena s PDV-om = 69.300,00 kn

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Prema kriteriju odabira – najniža cijena - ponude su rangirane:

1. Virtus zaštita Zagreb                                 bez  PDV-a = 55.440,00 kn 

2. Adriatic security Zadar                              bez  PDV-a = 59.000,00 kn

3. Mediteran security Zadar                          bez  PDV-a = 60.000,00 kn

4. Bilić-Erić security                                      bez  PDV-a = 77.000,00 kn

Datum i sat završetka postupka otvaranja ponuda: 22. prosinca 2015.g. u 12,30 sati.

Ovlašteni predstavnici naručitelja predlažu ravnatelju OŠ Šime Budinića Zadar da donese Odluku o odabiru ponude ponuditelja Virtus zaštita Zagreb, Josipa Strganca 2, s cijenom  55.440,00 kuna bez PDV-a, odnosno 69.300,00 kn s PDV-om, jer je njihova ponuda najpovoljnija valjana ponuda s najnižom cijenom u provedenom postupku nabave bagatelne vrijednosti, u predmetu: tjelesna zaštita osoba i imovine u OŠ Šime Budinića Zadar za 2016. godinu BN-1/15.

Ime, prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda:

1. Marko Jermen, elektromehaničar i ložač centralnog grijanja  ___________________

2. Radmila Lakić, dipl. oecc- računovođa Škole ________________________________

3.Ana Sutlović, dipl. iur.-  tajnica Škole______________________________________

 

 Prilog Zapisniku:                                                                Zapisničar:         

1.Upisnik o zaprimanju ponuda                                          Ana Sutlović                                                      

                          


 
 • OSNOVNA ŠKOLA ŠIME BUDINIĆA
 • KLASA: 402-02/15-01/49
 • URBROJ: 2198/01-25-15-3
 • ZADAR,11.12. 2015. godine.

                                                                  GOSPODARSKI SUBJEKTI:

1.Adriatiksecurity d.o.o., Zadar,Domoviskog rata 3

2. Bili-Erlićsecurity,Tjelesna zaštita,Lj. Posavskog 3 10 360 Sesvete

3.Mediteran security, Zadar, Veslača ulica 12

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

za tjelesnu zaštitu osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar

 

Naručitelj: OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, OIB: 83934515407, dana11.prosinca 2015. pokrenuo je nabavu bagatelne vrijednosti: Tjelesnazaštita osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar za svoje potrebe te Vam upućuje Poziv na dostavu ponude.

Sukladno  članku. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11,83/13,143/13.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a ( tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (KLASA:602-015/14-01/95,URBROJ:2198/01-25-14-1) od 27.veljače 2014.godine.

OPIS PREDMETA NABAVE

Naručitelj OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, OIB: 83934515407, dana  11. prosinca 2015. pokrenuo je nabavu bagatelne vrijednosti: Tjelesna zaštita osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar.

Naziv naručitelja: OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 423000 Zadar, OIB:83934515407.

Opis predmeta nabave:Tjelesna zaštita osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar

Predmet nabave: Tjelesna zaštita osoba i imovine OŠ Šime Budinićauradne dane  u vremenu od 15,00 do 21,00 sat  prema kalendaru rada osnovnih škola u 2016.godini.

Evidencijski broj nabave: BN 1/15.

Procijenjena vrijednost nabave: 75.000,00 kuna (s PDV-om)

UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba sadržavati slijedeće uvjete:

Način izvršenja: s odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o pružanju uslugatjelesne zaštite osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar.

Rok izvršenja: Od dana stupanja ugovora na snagu.

Rok trajanja ugovora: 12 mjeseci

Rok valjanosti ponude: najmanje 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Mjesto izvršenja: Zadar, Put Šimunova 4.

Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana primitka računa, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja, OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, s naznakom „Račun za predmet nabave:12/2015.“

Cijena ponude: Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom:cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena.

Rok početka i završetka  usluga: od 1.siječnja  do 31.prosinca 2016. godine

SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list ( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Dokazi ( traženi dokumenti)

- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

- Potpisani prijedlog ugovora

NAČIN DOSTAVE

Ponuda se dostavlja na ponudbenom listu  iz ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve  vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

U zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja:OŠ Šime Budinića Zadar, Put Šimunova 4, s naznakom „Ne otvaraj- naziv predmeta nabave- evidencijski predmet nabave.“

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

Naziv i adresa naručitelja,
Naziv i adresa ponuditelja,
Naziv predmeta nabave,
Naznaka „ne otvaraj“

Rok za dostavu ponude: do 18.prosinca 2015. do 24,00 sata

Način dostave ponude: poštom na adresu naručitelja ili osobno

Mjesto dostave ponude:Na adresu naručitelja, ured ravnatelja škole

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda: OŠ Šime Budinića Zadar,Put Šimunova 4, ured ravnatelja škole  u 12 sati 22.prosinca 2015.

Ponuda koja nije pristigla u propisanom roku neće se otvarati i vraća se ponuditelju.

Otvaranje ponuda nije javno.

OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave:

Kontakt osoba:Ana Sutlović, tajnica škole; tel: 305-435; faks:309 010;

e-mail:ured@os-sbudinica-zd.skole.hr

Obavijest o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima  nabave Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponude za tjelesnu zaštitu osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar objavljen je na web stranici Škole 11. prosinca 2015. godine.

S poštovanjem,

                                      Ravnatelj

                                     Ivan Čular,prof.


 

 

Naručitelj, OŠ Šime Budinića Zadar, OIB: 83934515407, na temelju članka 72. Statuta  Škole i članka 9. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatlene vrijednosti ( KLASA: 011-01/14-01/01; URBROJ:2198/01-25-14-2, OD 30.1. 2014. )  ravnatelj Škole  Ivan Čular, prof. dana 10.prosinca 2015. donosi:

 

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

 

Naziv premeta  nabave:  Tjelesna zaštita osoba i imovine OŠ Šime Budinića Zadar

Procijenjena vrijednost nabave: 75.000,00 s PDV-om

Ovlašteni predstavnici naručitelja  ( ime, prezime, obveze i ovlasti):

 

1.         Marko Jermen, elektromehaničar i ložač centralnog grijanja

2.         Radmila Lakić, dip.oecc.

3.         Ana Sutlović, dipl. iur.

 

Ovlašteni predstavnici naručitelja  na zatvorenoj omotnici obilježavaju redni broj, datum i vrijeme zaprimanja ponude, sastavljaju i potpisuju  upisnik o zaprimanju ponuda, otvaraju, pregledavaju i ocjenjuju ponude, stavljaju zapisnik i prijedlog odluke  kojom se odabire ponuda. 

 

KLASA:602-01/15-01/49

URBROJ:2198/01-25-15-2

Zadar, 10.prosinca 2015.                                                           Ravnatelj

                                                                                            Ivan Čular,prof.


 

Temeljem članka 13 Zakona o javnoj nabavi (NN 107/07, 125/08, 90/11) obavještavamo vas da Ivan Čular, prof., ravnatelj Osnovne škole Šime Budinića Zadar, ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravlanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojim Osnovna škola Šime Budinića Zadar kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.


Razrednici - školska godina 2017./2018.

Obavijest

OBAVIJEST ZA RODITELJE DJECE DORASLE ZA UPIS U PRVI RAZRED

Poštovani roditelji u privitku se nalazi tablica s terminima liječničkog pregleda, laboratorijskih pretraga i psihofizičkog testiranja u školi.

VREMENIK NATJECANJA

U privitku se nalazi izmjenjeni vremenik natjecanja i smotri za školsku godinu 2020./21.

 

 

Korisne brošure

BRINI O SEBI - BUDI DOBRO - proŽIVI COVID - 

projekt Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Važne poveznice
Šk.g. 2020./2021.
Važne obavijesti

OBAVIJEST O ORGANIZACIJI NASTAVE ZA 1. DAN (07.09.2020.) I PRVI TJEDAN ŠKOLSKE GODINE 2020./2021.

Priloženi dokumenti:
OBAVIJEST O ORGANIZACIJI NASTAVE.pdf

PREDMETNA NASTAVA
RAZREDNA NASTAVA
Popis udžbenika

Sredstva za nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete učenicima osnovnih škola osigurana su u Državnome proračunu.

Grad Zadar će za školsku godinu 2020./2021. financirati nabavu drugih obrazovnih materijala(odabrane radne bilježnice od 1.-8. razreda i geografski atlas za učenike petog razreda) za sve učenike u cjelokupnom iznosu.

Roditelji će sami nabaviti dodatne radne materijale za tehničku i likovnu kulturu, popis se nalazi u prilogu.

Korisni dokumenti
UPUTE

Priručnik za učenike za korištenje Teamsa i Office 365.

Priloženi dokumenti:
Microsoft-Teams-Ucenici.pdf

Vremenik natjecanja

Vremenik natjecanja i smotri u školskoj godini 2019./2020.

Svim učenicima puno sreće i znanja!!

Odgađaju sva natjecanja u znanju od ponedjeljka 16.3.2020.

Priloženi dokumenti:
VREMENIK.doc

Vremenska prognoza
Obavijest

Popis dopunskih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za Tehničku kulturu, likovna mape, atlasi,…) za razrede koji ulaze u frontalnu provedbu kurikularne reforme (1. razred, 5. razred, Fizika, Kemija i Biologija u 7. razredu)

Ove troškove financira Grad Zadar.

Zato sto volim Zadar

KORISNI LINKOVI

 

 

Zakoni i pravilnici

Zakone i pravilnike možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje

Priloženi dokumenti:
Zakon o odgoju i obrazovanju.pdf

BONTON

"Skockajte web! 2012"

NAŠA WEB-STRANICA U FINALU NAJBOLJIH NA NATJECANJU  "SKOCKAJTE WEB 2012"

Kalendar
« Ožujak 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Vremenska prognoza

Prvi glas Budinića

Čitamo mi, u obitelji svi 2012./2013.

Stop nasilju među djecom!

Brojač posjeta
Ispis statistike od 4. 4. 2010.

Ukupno: 1040700
CMS za škole logo
Osnovna škola Šime Budinića Zadar / Put Šimunova 4, HR-23000 Zadar / os-sbudinica-zd.skole.hr / ured@os-sbudinica-zd.skole.hr
preskoči na navigaciju